Mar fhostóir, ba mhaith linn daoine maithe a mhealladh agus a choinneáil. Ciallaíonn sé seo aire a thabhairt dár bhfostaithe.

Tá slí bheatha sásúil dúshlánach ar cheann de na buntáistí iomadúla a thaitneoidh leat má théann tú isteach inár n-Oifig. Tugann an liosta thíos blaiseadh de na buntáistí eile atá á dtairiscint:

 • Tuarastal iomaíoch agus incrimintí
 • Scéim phinsin
 • Saoire bhliantúil fhlaithiúil agus socruithe oibre a thacaíonn le teaghlaigh
 • Obair sholúbtha lena n-áirítear cianobair
 • Seirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe
 • Clár Cúraim Foirne
  Deiseanna foghlama agus forbartha (Forbairt Ghairmiúil Leanúnach)
 • Cláir mheantóireachta agus soghluaisteachta
 • Nuálaíocht agus obair thionscadail chomhrannach chomhrannach
 • Deiseanna chun ionadaíocht a dhéanamh ar an oifig go hidirnáisiúnta
 • Maoiniú ballraíochta gairmiúla
 • Scéim Rothaíochta chun Oibre
 • Pas Taistil Sábháil Cánach
 • Taisteal agus cothú

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna agat nó go dteastaíonn tuilleadh faisnéise uait, déan teagmháil lenár nAonad Acmhainní Daonna agus Forbartha Eagraíochtúla (Aonad AD & OD) le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig: recruitment@dppireland.ie.

Is fostóir comhdheiseanna í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí