An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7
D07 FHN8
Éire.

Teil: + 353 1 858 8500
Faics: + 353 1 642 7406

Ríomhphost

Tabhair ar aird, ar chúiseanna rúndachta, nach féidir le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí glacadh le comhfhreagracht a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a sheoltar le ríomhphost. Ba chóir aon chomhfhreagras a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a bheith i scríbhinn agus a chur ar aghaidh leis an bpost chuig Bóthar na hOtharlainne mar a thuairiscítear thuas.

Is féidir fiosruithe de chineál ginearálta a chur le ríomhphost chuig: dpp@dppireland.ie

Is féidir fiosruithe as Gaeilge a chur le ríomhphost chuig: gaeilge@dppireland.ie