An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Claire Loftus

An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Barry Donoghue

Rannán na dTreoracha

Ceannasaí Rannán na dTreoracha: Elizabeth Howlin
Ceannasaithe na n-Aonad: Raymond Briscoe, Gareth Henry, Domhnall Murray, Pádraic Taylor
An tAonad Speisialta Airgeadais: Henry Matthews (Ceannasaí Rannóg)

Rannán na nAturnaetha

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh: Helena Kiely
Rannóg nAchomhairc: Gráinne Glynn (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na dTrialacha Cúirte Cuarda: Ronan O'Brien (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na Cúirte Dúiche: Raymond Briscoe (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha: Séamus Cassidy (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nUaschúirteanna: Liam Mulholland (Ceannasaí Rannóg)

Rannán na Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh

Ceannasaí Rannán na Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh: Peter McCormick
An tAonad Idirnáisiúnta: Declan Keating (Ceannasaí Rannóg)
Aonad an Pholasaí & Taighde: Tricia Harkin (Ceannasaí Rannóg)
An tAonad Leabharlainne: Paula Murphy (Leabharlannaí)
An tAonad Idirchaidrimh Íospartaigh: Ronan O’Neill (Ceannasaí Rannóg)

An Rannán Riarachán

Ceannasaí an Rannáin Riaracháin: Declan Hoban
Comhordaitheoir Bainistíochta Athraithe: Helen Cullen
An tAonad Cumarsáide: Orlagh Flood (Bainisteoir)
An tAonad Airgeadais: John Byrne (Bainisteoir)
An tAonad Acmhainní Daonna & Oiliúna: Claire Rush (Bainisteoir)
An tAonad Teicneolaochta Eolais: Marian Harte (Bainisteoir)
An tAonad Eagrúcháin & Seirbhísí Ginearálta: Joe Mulligan (Bainisteoir)