AN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ

Catherine Pierse

AN LEAS-STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ

Marion Berry

 

An tAonad Chionta Gnéasacha: Noreen Landers (Ceannasaí na nAonad)

RANNÁN NA dTREORACHA

Ceannasaí Rannán na dTreoracha: Elizabeth Howlin
Ceannasaithe na n-Aonad: Raymond Briscoe, Padraic Taylor, Henry Matthews

An tAonad Speisialta Airgeadais: Henry Matthews (Ceannasaí na nAonad)

RANNÁN NA nATURNAETHA

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh: Helena Kiely
Rannóg Achomhairc: Peter McCormick (Ceannasaí na nAonad)
Rannóg na Cúirte Cuarda: Stephanie O’Brien (Ceannasaí na nAonad)
Rannóg na Cúirte Dúiche: Declan Keating (Ceannasaí na nAonad)
Rannóg Athbhreithnithe Breithiúnach: Caroline Deacy (Ceannasaí na nAonad)
Rannóg na nUaschúirteanna: Liam Mulholland (Ceannasaí na nAonad)

RANNÁN NA SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA IONCHÚISEAMH

Ceannasaí Rannán na Seirbhísí: Gareth Henry
An tAonad Idirnáisiúnta: Deirdre Manninger (Ceannasaí na nAonad)
Aonad an Pholasaí & Taighde: Claire O’Regan (Ceannasaí na nAonad)
     An tAonad Leabharlainne: Marie Campion (Leabharlannaí Dlí)
An tAonad Idirchaidrimh Íospartaigh: Helen Kealy (Ceannasaí na nAonad)

AN RANNÁN SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

Ceann na Rannóige Seirbhísí Corparáideacha: Brian O’Malley
Ceann An tAonad Acmhainní Daonna & Forbartha Eagraíochta: Janet Buckley
     Cumarsáid: Orlagh Flood (Ceannasaí na nAonad)
     Acmhainní Daonna: Pamela O’Connor (Ceannasaí na nAonad)
     Forbairt Eagrúcháin: Folamh
An tAonad Airgeadais: John Byrne (Ceannasaí na nAonad)
An tAonad Teicneolaochta: Marian Harte (Ceannasaí na nAonad)
An tAonad Eagrúcháin & Seirbhísí Ginearálta: Joe Mulligan (Ceannasaí na nAonad)

 

Le haghaidh léiriú amhairc ar ár gCairt Eagraíochta cliceáil anseo le do thoil!