Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7.

Guthán: (01) 858 8500
Facs: (01) 642 7406

Teilafóin saor in aisce: 1850 211 407
Láithreán Gréasáin: www.crimevictimshelpline.ie

Is féidir mionsonraí na seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh atá ar fáil i do cheantar a fháil ón gCabhairlíne d’Íospartaigh Choire.  Is féidir eolas ar sheirbhísí speisialta atá ar fáil d’íospartaigh coireanna ar leith, foréigean baile, mí-úsáid ghnéasach agus éigniú mar shampla, a fháil ón gCabhairlíne.

Oifig Eolais,
Teach an Fhionnuisce,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Teil: (01) 888 6000
Faics: (01) 873 5250
Láithreán Gréasáin: www.courts.ie

51 Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath 2.

Teil: (01) 602 8202
Faics: (01) 661 5461
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie

Criminal Injuries Compensation Tribunal,
Department of Justice,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
D02 TD99

Teil: (01) 479 0290
Email: criminalinjuries@justice.ie
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie

Sráid na Céibhe,
Cathair Saidhbhín,
Co. Chiarraí.

Teil: (066) 947 1000
Faics: (066) 947 1035
Láithreán Gréasáin: www.legalaidboard.ie

The Victims Charter
An Roinn Dlí agus Cirt
51 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2.

Teil: (01) 602 8202
LoCall: 1890 221 227
Faics: (01) 661 5461
Ríomhphost: info@justice.ie
Láithreán Gréasáin: www.victimscharter.ie