Tá Oifigeach Idirchaidrimh na Meán ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a dhéileálann le hiarratais ó bhaill an phreasa.

Más mian leat ceist a chur isteach, déan teagmháil leis an Oifigeach Idirchaidrimh leis na Meáin ar an gcéad dul síos ar 01 858 8500. Ba cheart aon iarratas ó na meáin a dheimhniú i scríbhinn ansin trí ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie.

Tabhair do d’aire le do thoil mar phrionsabal ginearálta, ní thugann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ráiteas ar bith ar chásanna aonair.