Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Catherine Pierse – An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Marion Berry – An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Elizabeth Howlin – Ceann an Rannáin Stiúrtha
ar a bhfuil freagracht an Rannán Stiúrtha a stiúradh maidir le cibé ar cheart leanúint le hionchúiseamh bunaithe ar an gcomhad a chuirtear ar aghaidh agus aon imeachtaí agus stiúradh.
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Helena Kiely – Príomh-Aturnae Ionchúiseamh
ar a bhfuil freagracht seirbhís aturnae a chur ar fáil don Stiúrthóir i ngach cúirt i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre tríd na nAturnaetha Stáit
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Raymond Briscoe – Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir
ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Nicholas Donnelly – Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir
ar a bhfuil freagracht an Rannán Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh a threorú.
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Noreen Landers – Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir,
ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Padraic Taylor – Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir
ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Brian O’Malley – Head of Corporate Services Division
ar a bhfuil freagracht An tAonad Airgeadais, Acmhainní Daonna & Forbartha Eagraíochta, Rialachais, Gnóthaí Poiblí, Straitéis, Teicneolaochta agus Eagrúcháin & Seirbhísí Ginearálta.

Orlagh Flood – Ceann an tAonad Rialachais agus Gnóthaí Poiblí, an tOifigeach Ainmnithe chun teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Tá breis eolais maidir le Rialacháin an Achta um Brústocaireacht 2015 le fáil ar an láithreán gréasáin www.lobbying.ie.