Sa roinn seo gheobhaidh tú naisc le cuir i láthair agus le cainteanna arna ndéanamh ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ag comhdhálacha bliantúla ár nOifige chomh maith le himeachtaí seachtracha.