Tá lúcháir orainn a rá gur eagraíocht atá ag dul i méid í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, as a dtagann líon suntasach deiseanna nua atá ar fáil ar fud ár rannáin go léir.

Faigh amach ar dtús faoi dheiseanna nua

Seiceáil ar ais anseo go rialta le haghaidh sonraí faoi fholúntais atá le teacht. Is féidir leat clárú le Public Jobs freisin agus roghnaigh na príomhchatagóirí poist chun foláirimh ríomhphoist a fháil maidir lenár bhfolúntais ag brath ar an gcineál róil a bhfuil suim agat ann.  Mar shampla, ‘Teicniúil’ le haghaidh róil dlí, ‘Riarachán’ le haghaidh rólanna cléireachais. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar leathanach baile Poist Phoiblí.

PRÍOMH-IONCHÚISITHEOIR

22 November 2022

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú dlíodóirí sinsearacha ag leibhéal an Phríomh-Ionchúisitheora. Ní mór d’iarratasóirí rathúla, ar nó roimh an 21 Samhain 2022, a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát nó a bheith glaoite chun an Bharra le taithí 5 bliana ar a laghad mar Aturnae nó Abhcóide nó taithí 5 bliana ar &hellip; <a href="https://www.dppireland.ie/ga/working-with-us/latest-vacancies/">Continued</a>