Tá lúcháir orainn a rá gur eagraíocht atá ag dul i méid í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, as a dtagann líon suntasach deiseanna nua atá ar fáil ar fud ár rannáin go léir.

Faigh amach ar dtús faoi dheiseanna nua

Seiceáil ar ais anseo go rialta le haghaidh sonraí faoi fholúntais atá le teacht. Is féidir leat clárú le Public Jobs freisin agus roghnaigh na príomhchatagóirí poist chun foláirimh ríomhphoist a fháil maidir lenár bhfolúntais ag brath ar an gcineál róil a bhfuil suim agat ann.  Mar shampla, ‘Teicniúil’ le haghaidh róil dlí, ‘Riarachán’ le haghaidh rólanna cléireachais. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar leathanach baile Poist Phoiblí.

Ionchúisitheoir Chúirt Chuarda do Dún na nGall

18 September 2023

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide dhá cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i Dún na nGall.  Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas. Féach le do thoil ar an Meabhrán Míniúcháin ar Ról Abhcóidí Ionchúisimh. Ba cheart d’iarratasóirí … Continued

Oifigeach Seirbhíse

07 September 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Oifigeach Seirbhíse buan agus sealadach araon. Tugann ról an Oifigigh Seirbhíse in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí deis d’iarrthóirí rathúla gairm thairbheach a thosú sa Státseirbhís, go sonrach laistigh den Earnáil um Cheartas Coiriúil. Ní mór d’iarrthóirí a bheith 17 mbliana d’aois ar a laghad, agus go … Continued