Tá lúcháir orainn a rá gur eagraíocht atá ag dul i méid í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, as a dtagann líon suntasach deiseanna nua atá ar fáil ar fud ár rannáin go léir.

Faigh amach ar dtús faoi dheiseanna nua

Seiceáil ar ais anseo go rialta le haghaidh sonraí faoi fholúntais atá le teacht. Is féidir leat clárú le Public Jobs freisin agus roghnaigh na príomhchatagóirí poist chun foláirimh ríomhphoist a fháil maidir lenár bhfolúntais ag brath ar an gcineál róil a bhfuil suim agat ann.  Mar shampla, ‘Teicniúil’ le haghaidh róil dlí, ‘Riarachán’ le haghaidh rólanna cléireachais. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar leathanach baile Poist Phoiblí.

Intéirneacht Taighde Dlí Chothromais sa Choimisiún Athchóirithe Dlí, san Oifig an Ard-Aighne agus san Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

16 March 2023

Tá an Intéirneacht Taighde Dlí Chothromais dírithe go sonrach ar mhic léinn ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch nó ar mhic léinn faoi mhíchumas. Is í aidhm an intéirnacht chothromais éagsúlacht sa dlí agus cothromas teachta ar deiseanna ghairmiúil sa dlí a mhéadú d’iarrthóirí faoi mhíbhuntáiste. Tabharfaidh an intéirneacht taithí oibre do mhic léinn i dtimpeallacht &hellip; <a href="https://www.dppireland.ie/ga/working-with-us/latest-vacancies/">Continued</a>