Tá lúcháir orainn a rá gur eagraíocht atá ag dul i méid í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, as a dtagann líon suntasach deiseanna nua atá ar fáil ar fud ár rannáin go léir.

Faigh amach ar dtús faoi dheiseanna nua

Seiceáil ar ais anseo go rialta le haghaidh sonraí faoi fholúntais atá le teacht. Is féidir leat clárú le Public Jobs freisin agus roghnaigh na príomhchatagóirí poist chun foláirimh ríomhphoist a fháil maidir lenár bhfolúntais ag brath ar an gcineál róil a bhfuil suim agat ann.  Mar shampla, ‘Teicniúil’ le haghaidh róil dlí, ‘Riarachán’ le haghaidh rólanna cléireachais. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar leathanach baile Poist Phoiblí.

Aturnae Stáit i gContae na hIarmhí

04 April 2024

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae na hIarmhí. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos. Ba chóir aturnaetha ar mian … Continued