06 December 2019

Is é seo an 5ú heagrán de na ‘Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí’. Foilsíodh na Treoirlínte den chéad uair sa bhliain 2001, agus é mar aidhm leo prionsabail a leagan amach i dtéarmaí ginearálta chun tionscnamh agus seoladh ionchúiseamh in Éirinn a threorú. Tá siad ceaptha chun treoir ghinearálta a thabhairt d’ionchúisitheoirí ionas go mbeidh an próiseas ionchúisimh bunaithe ar bheartas atá cóir, réasúnaithe agus comhsheasmhach.

Déanfar athbhreithniú ar na Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí mar phróiseas leanúnach lena léireofar athruithe reachtacha agus athruithe nós imeachta sa chóras ceartais choiriúil.

Is féidir leat na Treoirlínte athbhreithnithe a léamh nó a íoslódáil anseo.