02 September 2022

Tá Roinn an Taoisigh ag lorg iarratas ar phost an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Is féidir foirmeacha iarratais chomh maith le breis mionsonraí ar na téarmaí agus ar na coinníollacha a bhaineann a fháil ó:

Ms. Miriam Dollard,

Rúnaí Choiste Roghnóireachta an DPP,

Roinn an Taoisigh,

Ríomhphost:  dppcompetition @taoiseach.gov.ie

12 meánlae, Dé hAoine an 8 Deireadh Fómhair 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.