Íospartaigh agus Finnéithe

Is féidir leis a bheith strusmhar do mhórán íospartach agus finnéithe má bhíonn siad bainteach sa chóras ceartais choiriúil.

Baineann an roinn seo dár suíomh gréasáin go sonrach le híospartaigh agus finnéithe agus tugtar iarraidh ann freagairt a thabhairt ar na ceisteanna is minice a chuireann daoine orainn.

Strategy Statement: Invitation for Submissions

The Office of the DPP is carrying out a consultation on its Strategy Statement 2025-2027. We are inviting contributions from individuals, groups and other stakeholders to ensure that our Strategy is reflective of the diverse perspectives of our stakeholders and the environment in which we operate.

Foilseacháin

Íoslódáil leabhráin (atá ar fáil freisin i ndeich dteanga iasachta) maidir le ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, ag dul chun na cúirte mar fhinné, an dóigh a ndéanaimid cinntí maidir le hionchúisimh, ráiteas tionchair íospartaigh a dhéanamh, agus nithe eile

Faigh faisnéis riachtanach le haghaidh ionchúisitheoirí, gairmithe dlíthiúla agus na Gardaí.

Féach ar ár dTuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, Cairt um Sheirbhís Ardchaighdeáin, Tuarascálacha um Nochtadh Cosanta, agus nithe eile.

Léigh cuir i láthair agus páipéir ó chomhdhálacha.

Faigh faisnéis ábhartha arna foilsiú ag eagraíochtaí eile.

Preás

Preás

Fáiltíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, roimh fhoilsiú thuarascáil deiridh an Ghrúpa Athbhreithnithe Ardleibhéil ar Ról an Gharda Síochána sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí.
Cliceáil ar an nasc thuas chun tuilleadh a léamh…

Feature

Na Folúntais is Deireanaí

An Bainisteoir Rannpháirtíochta Fostaithe (OD) – Ardoifigigh Feidhmiúcháin

Maidir Linne

Maidir Linne

Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le dlí faoin Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974. Tá Catherine Pierse, an Stiúrthóir, neamhspleách ag comhlíonadh a feidhmeanna di.