Tá lúcháir orainn a rá gur eagraíocht atá ag dul i méid í Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, as a dtagann líon suntasach deiseanna nua atá ar fáil ar fud ár rannáin go léir.

Faigh amach ar dtús faoi dheiseanna nua

Seiceáil ar ais anseo go rialta le haghaidh sonraí faoi fholúntais atá le teacht. Is féidir leat clárú le Public Jobs freisin agus roghnaigh na príomhchatagóirí poist chun foláirimh ríomhphoist a fháil maidir lenár bhfolúntais ag brath ar an gcineál róil a bhfuil suim agat ann.  Mar shampla, ‘Teicniúil’ le haghaidh róil dlí, ‘Riarachán’ le haghaidh rólanna cléireachais. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar leathanach baile Poist Phoiblí.

Ard-Fheidhmeannaigh Dlí

19 May 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ard-Fheidhmeannaigh Dlí.  Ní mór cáilíocht ag Leibhéal 6 a bheith ag iarrthóirí ar mhórdhámhachtain an NFQ (i.e. leibhéal dioplóma) nó cáilíocht ghairmiúil i réimse a bhaineann leis an ról. Ní mór d’iarrthóirí ar a laghad 2 bhliain de thaithí ghairmiúil ábhartha a bheith acu mar fheidhmeannach dlí &hellip; <a href="https://www.dppireland.ie/ga/working-with-us/latest-vacancies/">Continued</a>