Íospartaigh agus Finnéithe

Is féidir leis a bheith strusmhar do mhórán íospartach agus finnéithe má bhíonn siad bainteach sa chóras ceartais choiriúil.

Baineann an roinn seo dár suíomh gréasáin go sonrach le híospartaigh agus finnéithe agus tugtar iarraidh ann freagairt a thabhairt ar na ceisteanna is minice a chuireann daoine orainn.

An Córas Ceartais Choiriúil

Soláthraíonn an chuid seo dár suíomh Gréasáin treoir ghearr ar an gCóras Ceartais Coiriúil agus míníonn sé cad a tharlaíonn nuair: a thuairiscítear coir; téann comhad chuig an DPP; go gcinneann an DPP ionchúiseamh a dhéanamh nó gan ionchúiseamh a dhéanamh; agus téann cás chun na cúirte

Foilseacháin

Íoslódáil leabhráin (atá ar fáil freisin i ndeich dteanga iasachta) maidir le ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, ag dul chun na cúirte mar fhinné, an dóigh a ndéanaimid cinntí maidir le hionchúisimh, ráiteas tionchair íospartaigh a dhéanamh, agus nithe eile

Faigh faisnéis riachtanach le haghaidh ionchúisitheoirí, gairmithe dlíthiúla agus na Gardaí.

Féach ar ár dTuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, Cairt um Sheirbhís Ardchaighdeáin, Tuarascálacha um Nochtadh Cosanta, agus nithe eile.

Léigh cuir i láthair agus páipéir ó chomhdhálacha.

Faigh faisnéis ábhartha arna foilsiú ag eagraíochtaí eile.

Na Meáin

Preas

Na Folúntais is Deireanaí

Na Folúntais is Deireanaí

Féach ar ár leathanach Folúntais is Déanaí le haghaidh faisnéise ar ár nIonchúisitheoir i gcomórtas Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtscéim Teanga
Tá sé i gceist ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí scéim nua a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun aighneacht a dhéanamh, cliceáil ar an neasc ‘Acht na dTeangacha Oifigiúla’ thuas