Íospartaigh agus Finnéithe

Is féidir leis a bheith strusmhar do mhórán íospartach agus finnéithe má bhíonn siad bainteach sa chóras ceartais choiriúil. Baineann an roinn seo dár suíomh gréasáin go sonrach le híospartaigh agus finnéithe agus tugtar iarraidh ann freagairt a thabhairt ar na ceisteanna is minice a  chuireann daoine orainn.

COVID-19: Oifig an DPP - nuashonrú seirbhíse

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (DPP), cosúil le gach eagraíocht seirbhíse poiblí, ag freagairt do na dúshláin atá ag teacht chun cinn a chruthaíonn paindéim COVID-19. Is seirbhís riachtanach í an tseirbhís ionchúisimh.

Foilseacháin

 • Faisnéis sin don Phobal
  Íoslódáil leabhráin (atá ar fáil freisin i ndeich dteanga iasachta) maidir le ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, ag dul chun na cúirte mar fhinné, an dóigh a ndéanaimid cinntí maidir le
  hionchúisimh, ráiteas tionchair íospartaigh a dhéanamh, agus nithe eile.
 • Treoirlínte le haghaidh Cleachtóirí
  Faigh faisnéis riachtanach le haghaidh ionchúisitheoirí, gairmithe dlíthiúla agus na Gardaí.
 • Foilseacháin Chorparáideacha
  Féach ar ár dTuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, Cairt um Sheirbhís Ardchaighdeáin, Tuarascálacha um Nochtadh Cosanta, agus
  nithe eile.
 • Páipéir ó Chomhdhálacha
  Léigh cuir i láthair agus páipéir ó chomhdhálacha.
 • Foilseacháin Sheachtracha
  Faigh faisnéis ábhartha arna foilsiú ag eagraíochtaí eile.

Na Meáin

Criminal Justice System Strategy - Public Consultation

The Department of Justice and Equality is inviting communities and members of the public to contribute to the development of a Strategy for the Criminal Justice System. The purpose of the strategy is to set out a shared vision for a joined up criminal justice system, to embed and sustain collaborative work, to drive innovation leading to more effective solutions and sanctions, with better outcomes for the public. Click on the heading above to read more….

Na Folúntais is Deireanaí

Na Folúntais is Deireanaí

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae an Chláir agus i gContae an Lú.