Íospartaigh agus Finnéithe

Is féidir leis a bheith strusmhar do mhórán íospartach agus finnéithe má bhíonn siad bainteach sa chóras ceartais choiriúil.

Baineann an roinn seo dár suíomh gréasáin go sonrach le híospartaigh agus finnéithe agus tugtar iarraidh ann freagairt a thabhairt ar na ceisteanna is minice a chuireann daoine orainn.

An Córas Ceartais Choiriúil

Soláthraíonn an chuid seo dár suíomh Gréasáin treoir ghearr ar an gCóras Ceartais Coiriúil agus míníonn sé cad a tharlaíonn nuair: a thuairiscítear coir; téann comhad chuig an DPP; go gcinneann an DPP ionchúiseamh a dhéanamh nó gan ionchúiseamh a dhéanamh; agus téann cás chun na cúirte

Foilseacháin

Íoslódáil leabhráin (atá ar fáil freisin i ndeich dteanga iasachta) maidir le ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, ag dul chun na cúirte mar fhinné, an dóigh a ndéanaimid cinntí maidir le hionchúisimh, ráiteas tionchair íospartaigh a dhéanamh, agus nithe eile

Faigh faisnéis riachtanach le haghaidh ionchúisitheoirí, gairmithe dlíthiúla agus na Gardaí.

Féach ar ár dTuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, Cairt um Sheirbhís Ardchaighdeáin, Tuarascálacha um Nochtadh Cosanta, agus nithe eile.

Léigh cuir i láthair agus páipéir ó chomhdhálacha.

Faigh faisnéis ábhartha arna foilsiú ag eagraíochtaí eile.

Preás

Preás

Fáiltíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, roimh fhoilsiú thuarascáil deiridh an Ghrúpa Athbhreithnithe Ardleibhéil ar Ról an Gharda Síochána sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí.
Cliceáil ar an nasc thuas chun tuilleadh a léamh…

Feature

Na Folúntais is Deireanaí

Aturnae Stáit i dTiobraid Árann Thuaidh

Maidir Linne

Maidir Linne

Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le dlí faoin Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974. Tá Catherine Pierse, an Stiúrthóir, neamhspleách ag comhlíonadh a feidhmeanna di.