Ráitis phoiblí is ea ár gCairt um Sheirbhís Ardchaighdeáin agus ár bPlean Gníomhaíochta um Seirbhís Ardchaighdeáin ina leagtar amach na caighdeáin agus an leibhéal seirbhíse lena bhféadfá a bheith ag súil agus tú ag déileáil lenár nOifig