Leagann an cháipéis seo amach an obair a thugann ‘ionchúisitheoirí’ éagsúla sa chóras ionchúisimh Éireannach fúthu faoi láthair na h-uaire.