Toisc go bpróiseálann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sonraí pearsanta tá oibleagáidí áirithe air faoin reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí. Inár Ráiteas um Chosaint Sonraí mínítear cad iad na hoibleagáidí sin agus an dóigh a gcloímid leo.