Tá Oifigeach Idirchaidrimh na Meán ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a dhéileálann le hiarratais ó bhaill an phreasa. Ba cheart iarratas ar bith ar fhaisnéis a chur le ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie. Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Idirchaidrimh na Meán ag 01 858 8500 chomh maith.

Tabhair do d’aire le do thoil mar phrionsabal ginearálta, ní thugann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ráiteas ar bith ar chásanna aonair.