Seoladh:
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7
D07 FHN8
Éire

Teileafóin Lasc-chlár:  + 353 (0)1 858 8500

Uaireanta Oibre:
09.00 to 17.30 – Luan – Déardaoin
09.00 to 17.00 – Aoine

 

Tabhair ar aird, ar chúiseanna rúndachta, nach féidir le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí glacadh le comhfhreagracht a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a sheoltar le ríomhphost. Ba chóir aon chomhfhreagras a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a bheith i scríbhinn agus a chur ar aghaidh leis an bpost chuig Bóthar na hOtharlainne mar a thuairiscítear thuas.

Is féidir fiosruithe de chineál ginearálta a chur le ríomhphost chuig: dpp@dppireland.ie

Is féidir fiosruithe as Gaeilge a chur le ríomhphost chuig: gaeilge@dppireland.ie

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tOifigeach FOI ag an seoladh agus an uimhir theileafóin thuasluaite, nó trí ríomhphost ag foi@dppireland.ie (cliceáil anseo le haghaidh faisnéise faoin gcaoi a gcuirtear an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí).

Is féidir le daoine dul i dteagmháil leis tOifigeach Idirchaidrimh Meáin trí theileafóin ag (01) 858 8500.