Claire Loftus, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire

 

Tá Claire Loftus ina Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí in Éirinn ó 2011 i leith. Cháiligh sí mar aturnae in 1992 agus tá sí ina hionchúisitheoir ó 1993 i leith. Bhí poist bainistíochta sinsearaí aici in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ó 2001 i leith.

Tá BA (1987) ag Claire Loftus, chomh maith le céim MSc i mBainistíocht na hEarnála Poiblí ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (2002), agus Ard-Dioplóma i nDlí na hEorpa ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1996).