15 November 2019

Tá áthas ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí foilsiú a Tuarascáil Bhliantúil 2018 a fhógairt.  Tugann an tuarascáil seo breac-chuntas ar ghníomhaíochtaí na hOifige i rith 2018 agus is féidir í a léamh go hiomlán anseo.