25 June 2024

An Bainisteoir Rannpháirtíochta Fostaithe (OD) – Is ról nua agus spreagúil é HEO laistigh d’Aonad AD-OD dár Rannán Seirbhísí Corparáideacha. Beidh ról lárnach ag an iarrthóir rathúil maidir le tionchar a imirt ar phríomhthionscadail straitéiseacha OD agus iad a chur chun cinn, rud a chabhróidh le cultúr dearfach agus tarraingteach daoine a fhorbairt in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Chun tuilleadh eolais a fháil, léigh leabhrán eolais an iarrthóra.

Ba chóir d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig recruitment@dppireland.ie – cinntigh le do thoil go bhfuil do CV san áireamh le d’fhoirm iarratais

Dáta Deiridh: 3.30in Dé hAoine, 12 Iúil 2024