Skip Navigation

Gairmeacha

Tá trí phríomhrannán in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí:

RANNÁN STIÚRTHA

Tá an Rannán Stiúrtha comhdhéanta d'abhcóidí agus d'aturnaetha a scrúdaíonn comhaid imscrúdaithe agus a chinneann cibé ar chóir ionchúiseamh a thionscnamh nó gan a thionscnamh. Is é an leibhéal iontrála earcaíochta chuig na poist seo ná Oifigeach Gairmiúil Grád III agus Grád IV.

RANNÁN ATURNAETHA

Tá an Rannán Aturnaetha comhdhéanta d'aturnaetha ionchúisimh agus d'fheidhmeannaigh dlíthiúla a ullmhaíonn agus a sheolann cásanna thar ceann an Stiúrthóra i ngach suí den Chúirt i mBaile Átha Cliath.

RANNÁN RIARACHÁIN

Tá an Rannán Riaracháin comhdhéanta de ghráid seirbhíse ginearálta den státseirbhís agus soláthraíonn tacaíocht agus seirbhísí eile don Rannán Stiúrtha agus don Rannán Aturnaetha ionas go mbeidh ar chumas na hOifige a feidhm reachtúil a chomhlíonadh.

Cliceail anseo (Cairt Eagrúcháin)

 

Tuilleadh Eolais

Má tá aon cheisteanna agat i ndáil le haon cheann de na poist thuas nó má bhíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le do thoil le:

Aonad Acmhainn Daonna,
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,
Bóthar na hOtharlainne,
Baile Átha Cliath 7.

Teil: + 353 1 858 8500

Ríomhphost: humanresources.unit@dppireland.ie